რუსი ბოდიბილდერი მღვდელი, რომელიც კონკურსებშიც მონაწილეობს – მამა მაქსიმემ წმინდანის სახელობის დარბაზი გახსნა

0
1220

მღვდლე­ბის ნა­წი­ლის ცხოვ­რე­ბა ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი ერის­კა­ცის ცხოვ­რე­ბის­გან ბევ­რი არაფ­რით გან­სხვავ­დე­ბა. მათ შო­რის არის ბელ­გო­რო­დის ოლ­ქში მოღ­ვა­წე რუსი მღვდე­ლი მაქ­სიმ პას­ტუ­ხო­ვიც, რო­მე­ლიც სო­ფე­ლი ივა­ნოვ­კის ეკ­ლე­სი­ის წი­ნამ­ძღვა­რია.

მამა მაქ­სი­მი ბო­დი­ბილ­დე­რია. სო­ფელ­ში მან მარ­თლმა­დი­დებ­ლუ­რი სპორ­ტუ­ლი კლუ­ბი შექ­მნა, რო­მე­ლიც წმინ­და იო­სებ ბელ­გო­რო­დე­ლის სა­ხე­ლო­ბის არის. კლუბ­ში ყვე­ლა ასა­კის ადა­მი­ანს შე­უძ­ლია ვარ­ჯი­ში.

„ჩვენს კლუბ­ში არა მხო­ლოდ ფი­ზი­კუ­რად, არა­მედ – სუ­ლი­ე­რა­დაც ვი­თარ­დე­ბი­ან. ვცდი­ლობთ, ცხოვ­რე­ბის ჯან­საღ წესს მივ­ყვეთ,“ – ამ­ბობს მღვდე­ლი.

მაქ­სი­მი კვი­რა­ში სამ­ჯერ ვარ­ჯი­შობს, თუმ­ცა მოს­წავ­ლე­ებ­თან რე­ლი­გი­ა­ზე სა­სა­უბ­როდ დრო­საც ხში­რად პო­უ­ლობს. მის კლუბ­ში ახლა 20 ადა­მი­ა­ნია. ყვე­ლა­ზე უმ­ცრო­სი 12 წლი­საა, უფ­რო­სი – 23-ის.

მაქ­სი­მი შე­ჯიბ­რე­ბებ­შიც მო­ნა­წი­ლე­ობს, ბო­დი­ბილ­დე­რე­ბის ად­გი­ლობ­რივ კონ­კურ­სში მან მე­სა­მე ად­გი­ლი და­ი­კა­ვა.

დატოვე პასუხი

Please enter your comment!
Please enter your name here