რეკლამა

გაეცანით რეკლამის საბანერო ადგილებს Videa – ს საიტზე 

 

 

 

 

ბანერის ზომები

პოზიცია 1 – 470 X 58

პოზიცია 2 / 7 / 8 – 480 x 480

პოზიცია 3 / 4 / 5 / 6 – 2000 x 200

შიდა პოზიცია – 1621 x 200